Reglement

Email us:

info@mountainbikechallenge.be

Reglement

 

 1. MTB Challenge Wielsbeke is een sportevenement, georganiseerd door vzw Challenges. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of schade aan materieel van deelnemers. De vzw is wettelijk verzekerd voor zijn aansprakelijkheid bij ongevallen.

 

 1. Bij inschrijving verklaart elke deelnemer dit reglement gelezen en onderschreven te hebben en zich te houden aan de voorgeschreven regels.

 

 1. De deelnemers verklaren in eer en geweten medisch voldoende geschikt te zijn voor deelname aan deze sportmanifestatie.

 

 1. Het dragen van een degelijke valhelm is verplicht.

 

 1. De organisatie is gemachtigd om deelnemers die zonder valhelm rijden, onsportief gedrag tonen of het reglement niet respecteren uit de wedstrijd te nemen.

 

 1. Er mag aan de 2-uren race worden deelgenomen met mountainbikes voorzien van 26 inch, 27,5 inch en 29 inch wielen.

 

 1. Om veiligheidsredenen worden tijdens de race enkel de deelnemers, die in het bezit zijn van de transponder, op het parcours toegelaten.

 

 1. De startorde van de races is gelijk aan de volgorde van inschrijving. Het startnummer wordt toegekend op basis van de bevestiging van inschrijving door betaling van het inschrijvingsgeld en de waarborg.

 

 1. Het aantal ronden wordt geteld aan de hand van een elektronische transponder, bij het overschrijden van de aankomstlijn. De solo-rijders bevestigen deze aan de voorvork van de fiets, zo laag mogelijk bij de grond. Bij de teamrijders bevindt de transponder zich in een lege drinkbus. Deze moet dan doorgegeven worden in de wisselzone aan de volgende rijder, voordat hij/zij aan zijn ronde begint. De transponder moet steeds in het bezit zijn van de teamrijder die op dat moment zijn ronde rijdt. Zoniet wordt de ronde niet geteld.

 

 1. Het doorgeven van de transponder in de wisselzone gebeurt door de persoon (die zijn ronde heeft gereden) en de persoon (die zijn ronde nog moet aanvatten) zonder tussenkomst van anderen.

 

 1. Dit opdat alles eerlijk en veilig zou verlopen. Er wordt daar dit jaar extra controle opgedaan.

 

 1. Het controlebandje moet steeds zichtbaar om de rechterpols bevestigd zijn. Er wordt controle gedaan op het dragen ervan.

 

 1. Het volledige parcours is duidelijk afgebakend en dient nauwkeurig gevolgd te worden. In geen geval mag tijdens het rijden van een ronde, het parcours verlaten of afgesneden worden. Ook niet bij pech, zoniet volgt er diskwalificatie. Er wordt hier streng op gecontroleerd.

 

 1. Bij pech moeten de teamrijders op eigen kracht het parcours in de juiste richting blijven volgen tot in de wisselzone, waar ze de transponder kunnen doorgegeven aan de volgende teamrijder. In de wisselzone kunnen de technische problemen dan verholpen worden. De rijders kunnen bij pech op eigen kracht het parcours blijven volgen tot aan de materiaalpost waar ze kunnen geholpen worden door derden.

 

 1. Het aangereikt krijgen van volle drinkbussen tijdens de race gebeurt om veiligheidsreden in de materiaalpost.

 

 1. Het is niet verplicht maar het oogt veel mooier als ieder team deelneemt in een eenvormig en een gelijke uitrusting.

 

 1. In de wisselzone dient elke deelnemer en elk team zich te houden aan de toegekende ruimte. Tenten zijn in de wisselzone enkel toegelaten als ze de maximum afmetingen niet overschrijden (3m op 3m).

 

 1. De organisatie kan beslissen tot stopzetting van de MTB Challenge bij zware ongevallen, incidenten of gevaarlijke weersomstandigheden.